Hệ thống điện chiếu sáng

Vạn Thành Công cung cấp các dịch vụ thi công lắp đặt thiết kế trọn gói các hệ thống điện động lực cấp nguồn tới các thiết bị máy móc, hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài công trình:

  1. Thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp và tủ điện
  2. Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà.
  3. Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà.

©2017- Ohha Design

Log in with your credentials

Forgot your details?