Tái cơ cấu hệ thống Cơ Điện cho nhà xưởng

TÁI CƠ CẤU DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT & BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG

Vạn  Thành Công thực hiện việc thiết kế và tái lắp đặt hệ thống điện, nước và khí nén theo nhu cầu của doanh nghiệp trong việc mong muốn tái cơ cấu và sử dụng lại dây chuyền sản xuất hiện hữu, bao gồm:

– Tháo gỡ, cải tiến và tái lắp đặt dây chuyền sản xuất cũ nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc

– Tháo gỡ và di dời dây chuyền sản xuất hiện hữu sang vị trí mới phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi máy móc thiết bị theo đơn hàng mới của doanh nghiệp

©2017- Ohha Design

Log in with your credentials

Forgot your details?