Hệ thống điện máy phát

Vạn Thành Công cung cấp các dịch vụ thi công lắp đặt thiết kế các hệ thống điện dự phòng:

  1. Hệ thống máy phát điện
  2. Các hệ thống tủ điều khiển chuyển mạch tự động ATS, chuyển mạch bằng tay phục vụ cho điện dự phòng khi có sự cố mất điện nguồn chính.

©2017- Ohha Design

Log in with your credentials

Forgot your details?